Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : สาระน่ารู้


คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
Flowchat Of Enforcement Process
สาระน่ารู้ด้านการบังคับคดีแพ่ง
คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
Manual for Buyers
คู่มือติดต่อราชการกรมบังคับคดี
ไขปัญหาบังคับคดีแพ่ง
ไขปัญหาบังคับคดีล้มละลาย
คู่มือกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์

Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome