Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 
การปรับปรุงระบบการจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ลูกหนี้ในคดีล้มละลายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
หนังสืออนุมัติการปรับปรุงระบบการจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ลูกหนี้ในคดีล้มละลายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจ่ายเงินค่าเลี้ยงชีพโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร (2)
 
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจ่ายเงินค่าเลี้ยงชีพโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร (1)
 
การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเพื่อรับเงินค่าเลี้ยงชีพของลูกหนี้
 
แนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าเลี้ยงชีพให้ลูกหนี้โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร
 
Web Browser Support : Internet Explorer