Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999

 
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
     ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
30/11/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์ 4 K พร้อมอุปกรณ์
6/9/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์ 4 K พร้อมอุปกรณ์
1/9/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ
30/8/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ำไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
22/8/2560
     สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด
21/8/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
18/8/2560
     สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานเดินหมายและประกาศ
16/8/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
15/8/2560
     สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
10/8/2560
     ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
17/7/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
23/5/2560
     สอบราคางานจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
4/5/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
28/3/2560
     ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
3/3/2560
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ครั้งที่ 2
29/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
23/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ครั้งที่ 2
23/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
22/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
15/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
15/9/2559
     ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ครั้งที่ 2
12/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อกระดาษชำระใช้ในห้องน้ำ จำนวน 13,488 ม้วน
12/9/2559
     ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
8/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
6/9/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น1,2,3)
6/9/2559
     สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
5/9/2559
     ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
5/9/2559
     ประกาศสอบราคา
5/9/2559
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
2/9/2559
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
2/9/2559
     โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว,ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยามและถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
2/9/2559
     สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว,ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยามและถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
2/9/2559
     ประกาศกรมบังคดี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
2/9/2559
     สอบราคาจ้างบำรุงรักาาระบบ Antivirus
30/8/2559
     สอบราคาซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว จำนวน 13,488 ม้วน
29/8/2559
     สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
29/8/2559
     ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน่ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน่ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
22/8/2559
     ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
22/8/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ
2/8/2559
     สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
27/7/2559
     ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานเดินหมายและประกาศ
14/7/2559
     จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
11/5/2559
     ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
22/3/2559
     สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
14/3/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
18/2/2559
     ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
2/2/2559
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
13/11/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
13/11/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
11/11/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
11/11/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
11/11/2558
     สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
29/10/2558
     ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
29/10/2558
     ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
29/10/2558
     สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
23/7/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์
6/7/2558
     สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
19/6/2558
     ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการทาสีอาคารและรั้ว ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
16/6/2558
     สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ ทาสีอาคารและรั้ว ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
10/4/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมติดตั้ง
24/2/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมติดตั้ง
24/2/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
16/2/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA จำนวน 120 เครื่อง
11/2/2558
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
6/2/2558
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
6/2/2558
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
3/2/2558
     สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 120 เครื่อง
29/1/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
12/1/2558
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
12/1/2558
     สอบราคาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 19 ชุด (ฉบับแก้ไข)
26/12/2557
     ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 19 ชุด
26/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เก็บเอกสาร สบจ.พิจิตร
24/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สบจ.พิจิตร
19/12/2557
     ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารพร้อมติดตั้ง สบจ. พิจิตร
19/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สบจ.พิจิตร
18/12/2557
     สอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
18/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้ิอเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เตรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
17/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้ิอเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เตรื่องสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
17/12/2557
     สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารพร้อมการติตั้ง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
4/12/2557
     สอบราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
4/12/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ
4/12/2557
     ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
27/11/2557
     สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
26/11/2557
     แก้ไขเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง ข้อ 2.5
24/11/2557
     ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้งโดยวิธีสอบราคา
19/11/2557
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ตัว และชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงานของผู้อำนวยการสำนักงานฯ จำนวน 1 ชุด
17/11/2557
     สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
15/11/2557
     สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
15/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
14/11/2557
     ซื้อเครื่องฟอกอากาศพรอมการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
13/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 3 รายการ
13/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 20 เครื่อง
13/11/2557
     สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
12/11/2557
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
11/11/2557
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
10/11/2557
     สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
6/11/2557
     สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
6/11/2557
     ประกาศรายฃื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่ามกัน
4/11/2557
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 15 เครื่อง
4/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
3/11/2557
     สอบราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา
1/11/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
31/10/2557
     ซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมการติดตั้ง
30/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น
29/10/2557
     ประกาศจังหวัดลำพู เรื่อง ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
29/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
28/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
28/10/2557
     ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
22/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร
22/10/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
21/10/2557
     ประกาศสอบราคาเครื่องฟอกอากาศ
21/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการกองบังคับคดีล้มละลาย 6
21/10/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
17/10/2557
     สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
17/10/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี และตู้เย็น
17/10/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
17/10/2557
     สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
14/10/2557
     เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
14/10/2557
     ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง
9/10/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
8/10/2557
     ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2/10/2557
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
24/9/2557
     สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์
22/9/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
18/9/2557
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
16/9/2557
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
10/9/2557
     ประกาศสอบราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการกองบังคับคดีล้มละลาย 6
10/9/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
8/9/2557
     สอบราคาจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
5/9/2557
     ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
5/9/2557
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง
5/9/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างทำเหล็กชั้นวางสำนวน
27/8/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ
26/8/2557
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมการติดตั้อง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
21/8/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง จำนวน 12 ชุด)
20/8/2557
     สอบราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
18/8/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
18/8/2557
     สอบราคาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน จำนวน 50 ชุด โดยวิธีสอบราคา
5/8/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
5/8/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
29/7/2557
     ซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยระบะเลเซอร์ ขนาด 250 เมตร และเครื่อง GPS นำทาง
25/7/2557
     ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง จำนวน 12 ชุด โดยวิธีสอบราคา
25/7/2557
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร)
23/7/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
18/7/2557
     สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
7/7/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง
4/7/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4/7/2557
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
2/7/2557
     สอบราคาซื้อโทรทัศน์สีและตู้เย็น
1/7/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีสอบราคา
26/6/2557
     ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง
18/6/2557
     สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
18/6/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง
18/6/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
17/6/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
17/6/2557
     ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 25 อัตรา โดยวิธีสอบราคา
13/6/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
11/6/2557
     สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
10/6/2557
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 25 อัตรา โดยวิธีสอบราคา
10/6/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
5/6/2557
     ประกาศสอบสอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
4/6/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
4/6/2557
     สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์
29/5/2557
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 25 อัตรา โดยวิธีสอบราคา
27/5/2557
     ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
21/5/2557
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
31/1/2557
     สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก (ครั้งที่ 2)
30/1/2557
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 2
10/1/2557
     ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
7/1/2557
     สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานฯ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
25/12/2556
     สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
13/12/2556
     ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรื้อถอนผนังเบา ขนย้ายครุภัณฑ์ ของกองบังคับคดีล้มละลาย 6
3/12/2556
     สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบไฟฟ้าเข้าเล่มมือโยก
27/11/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ไม่สามารถลงระบบ e-gpได้)
27/11/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
21/11/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER
15/11/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของสอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร และขนาด 25 ลิตร
12/11/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของประกาศสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER
12/11/2556
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 4,5
11/11/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
6/11/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 4,5 อาคารกรมบังคับคดี
4/11/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
31/10/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
30/10/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
28/10/2556
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER เพื่อจะทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
28/10/2556
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
24/10/2556
     สอบราคาจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว
17/10/2556
     ประกาศสอบราคาจ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 4,5 อาคารกรมบังคับคดี
15/10/2556
     จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมเดินสายและติดตั้งรางเก็บสาย
10/10/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
8/10/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง
23/9/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
18/9/2556
     สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง
10/9/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมการติดตั้ง ประจำห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี
9/9/2556
     ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร(ซ่อมพื้นเวทีห้องขายทอดตลาด)ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
9/9/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4/9/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
4/9/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาเครื่องทำลายเอกสาร
27/8/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมการติดตั้งประจำห้องประชุม คชสาร 2 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี
26/8/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมมีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
26/8/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 24 เครื่อง
22/8/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
19/8/2556
     สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร(ซ่อมพื้นเวทีห้องขายทอดตลาด) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
19/8/2556
     สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
19/8/2556
     สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
15/8/2556
     ยกเลิกการสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2)
14/8/2556
     ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
13/8/2556
     ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซ่มอาคาร(ซ่อมพื้นเวทีห้องขายทอดตลาด)ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
13/8/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
9/8/2556
     ประกาศสอบราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์ สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 3,4,5 อาคารกรมบังคับคดี
6/8/2556
     ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจมสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
31/7/2556
     สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
24/7/2556
     ประกาศ กรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
24/7/2556
     สอบราคาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
17/7/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)
12/7/2556
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
8/7/2556
     ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
8/7/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode) และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง(ครั้งที่ 2)
3/7/2556
     ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
26/6/2556
     ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคาร(ซ่อมพื้นเวทีห้องขายทอดตลาด)ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
26/6/2556
     สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
21/6/2556
     สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
18/6/2556
     สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก จำนวน 10 ชุด ของสำนักงานบังคับคตดีจังหวัดมหาสารคาม
18/6/2556
     ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
13/6/2556
     ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ
13/6/2556
     สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
11/6/2556
     สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก จำนวน 10 ชุด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
7/6/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
6/6/2556
     สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)
28/5/2556
     สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
22/5/2556
     ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
16/5/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง
15/5/2556
     สอบราคากล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง
29/4/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
19/4/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี จำนวน 7 ชุด
17/4/2556
     ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
5/4/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode) และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง
3/4/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน และปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้ง ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี จำนวน 7 ชุด
27/3/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง
25/3/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ
25/3/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ
22/3/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อรถจักรยานยนต์
22/3/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode) และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง
21/3/2556
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
15/3/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
13/3/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง การสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
11/3/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดหมุนอัตโนมัติ 360 องศา พร้อมการติดตั้ง
11/3/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
11/3/2556
     จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ
11/3/2556
     ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ
11/3/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รายการ
11/3/2556
     ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
6/3/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
5/3/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
28/2/2556
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
22/2/2556
     สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
21/2/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คัน
19/2/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ซีซี จำนวน 35 คัน
15/2/2556
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4/2/2556
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน พร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 3) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
22/1/2556
      สอบราคาวื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในพร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 3)
21/1/2556
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน พร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 3)
21/1/2556
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน พร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 3)
21/1/2556
     สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
21/1/2556
     การซ์อวัสดุไม่เกิน 10000 บาท
16/1/2556
     สอบราคาจ้างก่อสร้าง ป้ายทางเข้าอาคาร รั้วด้านหน้า โรงจอดรถ ป้อมยาม และแนวกำแพงกันดินทรุด
15/11/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
11/10/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้ง
8/10/2555
     ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสอบสวนสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
17/9/2555
     ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ฯ
17/9/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
7/9/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
7/9/2555
     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน พร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
5/9/2555
     ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ (ครั้งที่ 2)
3/9/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
23/8/2555
     สอบราคาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน
23/8/2555
     สอบราคาตามโครงการจัดซื้อระบบจอแสดงผลประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ชุด
21/8/2555
     สอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
17/8/2555
     สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสอบสวนสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ชั้น 5 อาคาร 25 ปี
17/8/2555
     สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (IPAD3) จำนวน 29 เครื่อง
14/8/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ (ครั้งที่ 2)
10/8/2555
     ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
7/8/2555
     ประกาศผลผู้ชนะราคาเครื่องโทรสารใช้กระดาษธรรมดา
12/7/2555
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
6/7/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
6/7/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
4/7/2555
     ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและกันสาดประตูหน้าต่างรอบอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
27/6/2555
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
26/6/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ
22/6/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
22/6/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม แบบไฟฟ้ามือโยก
22/6/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
22/6/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
19/6/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้องบันทึกภาพวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล
11/6/2555
     ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (LOG FILE) ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด
7/6/2555
     ประกาศเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน
17/4/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4/4/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อ Harddisk แบบ SAS6 15,000 รอบ ขนาด 300 GB และ Memory แบบ DDR2 ขนาดแผงละ4 GB Bus 667 MHz
29/3/2555
     ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์
23/3/2555
     จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม
12/3/2555
     สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
10/2/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
31/1/2555
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
17/1/2555
     จ้างผลิตวีดีทัศน์ (VIDEO PRESENTATION) แนะนำกรมบังคับคดี
29/12/2554
 
*** ประกาศเก่า : Click Here ***
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome