Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
 

แผนที่การเดินทางมากรมบังคับคดี

 
กรมบังคับคดี
รถโดยสารที่ผ่าน : 57, ปอ.79, รถสองแถวทุกสาย

สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน
รถโดยสารที่ผ่าน : 19, 123, 124, 125, 127 ,146 ,149
ปอ.30, ปอ.33, ปอ.79, ปอ.170, ปอ.515, ปอ.516, ปอ.539, ปอ.542
รถสองแถวแดงเฉพาะ วัดทอง, วัดประดู่, วัดปู่เถร, วัดมะพร้าวเตี้ย, วัดจำปา, วัดช่างเหล็ก
 

ดู กรมบังคับคดี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome