Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
   
 
แบบสอบถาม : Questionnaires
   
        - ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง Enforcing Contracts
                - ปี 2016
                    ภาษาไทย 
                    English 
                - ปี 2017
                    English 
                - ปี 2018
                    English 
                - ปี 2019 
                    English 
        - ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย Resolving Insolvency
                - ปี 2016
                    ภาษาไทย 
                    English 
                - ปี 2017
                    English 
                - ปี 2018
                    English 
                - ปี 2019 
                    English 
   
   
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome