Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ แบบฟอร์มติดต่อราชการ แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี
กรมบังคับคดีได้นำระบบ EDC บัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยและบัตรเครดิตทุกธนาคาร มาเปิดให้บริการรับเงินวางหลักประกันเข้าสู้ราคาซื้อทรัพย์ โดยเริ่ม ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และจะขยายทั่วประเทศ ภายในเดือนมิถุนายน 2559 วิสัยทัศน์ :   บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพี้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล อย่างมั่นคง........>>> เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา
English Page
แผนผังเว็บไซต์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
บริการต่างๆของกรมบังคับคดี
ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
 
       สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,321สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,321สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,321สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,321สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,321
 
       สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 149,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 149,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 149,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 149,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 149,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 149,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 149,993
 
       
   
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


Level AA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

พรบ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559
กรมบังคับคดี ได้จัดให้มีการบรรยายพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 กรมบังคับคดี ได้จัดให้มีการบรรยายพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559
25/5/2559

กรมบังคับคดี ได้จัดให้มีการบรรยายพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมรับฟัง โดยกำหนดไว้ 2 รอบ คือ วันที่ 29 พฤษภาคม 2

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” วันที่ 2 กรมบังคับคดีร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” วันที่ 2
27/5/2559

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 กรมบังคับคดีได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่และภารกิจของกรมบังคับคดี พ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14
27/5/2559

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ได้เข

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดบรรยายพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 กรมบังคับคดีจัดบรรยายพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559
27/5/2559

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กรมบังคับคดีจัดบรรยายพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนา

.... อ่านต่อ>>
   
 
 
ซื้อขายสบายใจ โปร่งใสทุกขั้นตอน
Doing Business
บริการข้อมูลภาครัฐ GDX
ยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด ในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
สอบถามลำดับเจ้าหนี้ ในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
สายด่วน 1111 กรมบังคับคดี
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับผู้ทำแผน
LED Property ค้นหาทรัพย์ผ่านมือถือ
กฎหมายใหม่ และร่างกฎหมายของกรมบังคับคดี
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สถิติคดีต่างๆ
International Conference
100 คำถามน่าสนใจ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ...
กว่าจะเป็น e-Offering Auction
ตรวจสอบจำนวนเครื่องเข้าสู่ประมูลทรัพย์
การประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ขายทอดคลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ

บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภารกิจวุฒิสภา
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ปี 2559
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด
Web Browser Support : Internet Explorer