Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
วิสัยทัศน์ :   บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ........>>> เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999 กรมบังคับคดีได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 ( ปี 2559-2560 )
ค้นหา
English Page
 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
สายตรงผู้บริหาร
บริการต่างๆของกรมบังคับคดี
ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
 
       สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,014สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,014สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,014สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,014สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,014
 
       สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,019สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,019สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,019สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,019สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,019สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 76,019
 
       
   
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศ
แบบแสดงความคิดเห็นตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


Level AA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทางระบบอิเล็กทรานิกส์ ประชุมแสดงความคิดเห็นแนวคิดในการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง... ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น... ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น...
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบังคับคดี ระดับต้น” รุ่นที่ 16 พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบังคับคดี ระดับต้น” รุ่นที่ 16
22/11/2560

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบังคับคดี ระดับต้น” รุ่นที่ 16 โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
22/11/2560

วันนี้( 15 พฤศจิกายน 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 16/2560 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 16/2560
22/11/2560

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีฝึกซ้อมการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดีฝึกซ้อมการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
20/11/2560

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดี ฝึกซ้อมการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางศศิวิมล ธนศา

.... อ่านต่อ>>
   
 
Doing Business
รวมแบนเนอร์ โครงการบ้านประชารัฐ วีดีทัศน์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมฯ
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด
Web Browser Support : Internet Explorer