Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา
English Page

 

แบบแสดงความคิดเห็น

มาตรฐานเว็บไซต์


   สถิติผู้เข้าชมรายวัน  300สถิติผู้เข้าชมรายวัน  300สถิติผู้เข้าชมรายวัน  300
   สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 72,210สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 72,210สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 72,210สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 72,210สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 72,210สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 72,210
    ระบบสอบถามสถานะคดี
    ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
    ระบบลงนัดล่วงหน้าสำนวนบังคับคดีแพ่ง
    ขายทอดตลาดตามโครงการบ้าน
       ประชารัฐ

    ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
    ขายทอดตลาดสิ่งของ
    รายงานผลการขายทอดตลาด
    ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
       ในการเข้าประมูลทรัพย์

    ดาวน์โหลด Application On Mobile
       ผ่าน QR Code


    ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
    คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
    Manual for Buyers
    แบบฟอร์มติดต่อราชการ
    สาระน่ารู้
    วารสารกรมบังคับคดี
    สายตรงผู้บริหาร
    ท่านถาม-เราตอบ
    แผนที่กรมบังคับคดี
    แผนผังเว็บไซต์
กรมบังคับคดีร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
กรมบังคับคดีร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
18/6/2561
กรมบังคับคดีจัดประชุมโครงการจ้างพัฒนาระบบ e-Filing และ To-Do-List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง
กรมบังคับคดีจัดประชุมโครงการจ้างพัฒนาระบบ e-Filing และ To-Do-List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง
18/6/2561
กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางยุทธศาสตร์การบังคับคดีเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 2
กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางยุทธศาสตร์การบังคับคดีเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 วันที่ 2
17/6/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการ (ชั่วคราว)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการ (ชั่วคราว)
18/6/2561
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมดWeb Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome