Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กรมบังคับคดีได้นำระบบ EDC บัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยและบัตรเครดิตทุกธนาคาร มาเปิดให้บริการรับเงินวางหลักประกันเข้าสู้ราคาซื้อทรัพย์ โดยเริ่ม ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และจะขยายทั่วประเทศ ภายในเดือนมิถุนายน 2559 วิสัยทัศน์ :   บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพี้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล อย่างมั่นคง........>>> เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา
English Page
แผนผังเว็บไซต์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
บริการต่างๆของกรมบังคับคดี
ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
 
       สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,312สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,312สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,312สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,312สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,312
 
       สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 13,441สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 13,441สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 13,441สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 13,441สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 13,441สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 13,441
 
       
   
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศ
แบบแสดงความคิดเห็นตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


Level AA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

มหกรรมขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พรบ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559
กรมบังคับคดี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ 3 กรมบังคับคดี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ 3
2/12/2559

เมื่อวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559 กรมบังคับคดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในกรมบัง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงาน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับประมูลทรัพย์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงาน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับประมูลทรัพย์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1/12/2559

วันนี้ (1 ธันวาคม 2559) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะทำงานศึกษากำหนดกรอบวิธีประเด็นสำคัญปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติเกี่ยว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รุ่นที่ 10 กรมบังคับคดีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รุ่นที่ 10
1/12/2559

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รุ่นที่ 10 ณ ห้องเ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รุ่นที่ 9 กรมบังคับคดีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รุ่นที่ 9
1/12/2559

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รุ่นที่ 9 ณ สถาบัน

.... อ่านต่อ>>
   
 
Doing Business
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด
Web Browser Support : Internet Explorer