เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800
ค้นหา
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,729สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,729สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,729สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,729สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,729
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,765สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,765สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,765สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,765สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 5,765
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
 
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


 
Topic
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมอบดอกกุหลาบ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 30/9/2557 New
วันนี้ (30 กันยายน 2557)นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมอบดอกกุหลาบ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ อาคารกรมบังคับคดี .... อ่านต่อ>>
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมอบดอกกุหลาบ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมอบดอกกุหลาบ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมอบดอกกุหลาบ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมอบดอกกุหลาบ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมอบดอกกุหลาบ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
 
Topic
กรมบังคับคดีจัดการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลและนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนฯ 26/9/2557 New
วันนี้ (26 กันยายน 2557) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้จัดประชุมผู้บริหารของกรมบังคับคดีจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในภาพรวม และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม และนโยบายที่สำคัญเร่งด .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลและนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนฯ กรมบังคับคดีจัดการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลและนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนฯ กรมบังคับคดีจัดการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลและนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนฯ กรมบังคับคดีจัดการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลและนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนฯ กรมบังคับคดีจัดการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลและนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนฯ
 
Topic
การขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) 25/9/2557 New
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายบุญธรรม ทองขลิบ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง เป็นวิทยากรบรรยาย การขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี .... อ่านต่อ>>
การขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) การขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) การขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) การขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) การขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3)
 
Topic
กรมบังคับคดีร่วมต่อต้านการทุจริต 25/9/2557 New
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 กรมบังคับคดีได้ร่วมมือร่วมใจใส่เสื้อสีขาว เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตในทุกรูปแบบ .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมต่อต้านการทุจริต กรมบังคับคดีร่วมต่อต้านการทุจริต กรมบังคับคดีร่วมต่อต้านการทุจริต กรมบังคับคดีร่วมต่อต้านการทุจริต กรมบังคับคดีร่วมต่อต้านการทุจริต
ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th