เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,646สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,646สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,646สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,646สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,646
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 210,315สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 210,315สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 210,315สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 210,315สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 210,315สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 210,315สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 210,315
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
 
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สมุดโทรศัพท์
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


 
Topic
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมthe 4 th ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 26/11/2557 New
วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2557) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี และผู้แทน สำนักงาน กพร. เข้าร่วมประชุม 2014 Ease of Doing Business Project: the 4th International Conference on Enforcing Contracts of Mexico and Myanmar ซึ่งจัดโดยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศ สา .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมthe 4 th ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมthe 4 th ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมthe 4 th ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมthe 4 th ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมthe 4 th ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 
Topic
กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัทโตโยต้าลีสซึ่ง จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 26/11/2557 New
วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2557) กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าลีสซึ่ง จำกัด จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 2 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัทโตโยต้าลีสซึ่ง จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัทโตโยต้าลีสซึ่ง จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัทโตโยต้าลีสซึ่ง จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัทโตโยต้าลีสซึ่ง จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัทโตโยต้าลีสซึ่ง จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
 
Topic
กรมบังคับคดี เข้าร่วมหารือในความร่วมมือระหว่างกัน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี 26/11/2557 New
วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2557) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี H.E. Mr. Kyo Ahn Hwang ได้เชิญนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เพื่อหารือในความร่วมมือระหว่างกัน ในการนี้ อธิบดีกรมบังคับคดี ได้กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมไทย และ กรมบังคับคดี ไทย มีค .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมหารือในความร่วมมือระหว่างกัน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดี เข้าร่วมหารือในความร่วมมือระหว่างกัน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดี เข้าร่วมหารือในความร่วมมือระหว่างกัน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดี เข้าร่วมหารือในความร่วมมือระหว่างกัน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดี เข้าร่วมหารือในความร่วมมือระหว่างกัน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี
 
Topic
กรมบังคับคดีเข้าร่วมหารือกับสำนักงานกฎหมาย ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 25/11/2557 New
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2557) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีได้เข้าประชุมหารือกับ Mr.Alex Kang อัยการสำนักงานกฎหมายพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีขอหารือในความร่วมมือสำหรับโครงการจัดประชุมในประเทศไทย เรื่องความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจตามกรอบของธนาคา .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมหารือกับสำนักงานกฎหมาย ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดีเข้าร่วมหารือกับสำนักงานกฎหมาย ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดีเข้าร่วมหารือกับสำนักงานกฎหมาย ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดีเข้าร่วมหารือกับสำนักงานกฎหมาย ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดีเข้าร่วมหารือกับสำนักงานกฎหมาย ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
กรมบังคับคดีเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร คลิกอ่านรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th