กรมบังคับคดีขอแจ้งให้ทราบว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ตามประกาศ ขายทอดตลาดที่มีกำหนดขายนัดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนค่าภาษีต่างๆจากการขายอสังหาริมทรัพย์และค่าอากรตามประมวลรัษฎากรเองทั้งหมด ณ สำนักงานที่ดินที่จดทะเบียน โดยผู้ซื้อทรัพย์ไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือค่าอากรแสตมป์มาขอรับเงินคืนจาก เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ค้นหา
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  114สถิติผู้เข้าชมรายวัน  114สถิติผู้เข้าชมรายวัน  114
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 226,543สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 226,543สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 226,543สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 226,543สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 226,543สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 226,543สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 226,543
 
 
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
 
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
Topic
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ บ.สหฟาร์ม จำกัด กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 28/7/2557 New
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2557) เวลา 11.00 น. นายเฉลิมเกียรติ หันหาบุญ ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย นางภัทรภร เวชรังษี หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ได้เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำขอรับฟื้นฟูกิจการ บริษัทสหฟาร์ม และ บริ .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ บ.สหฟาร์ม จำกัด กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ บ.สหฟาร์ม จำกัด กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ บ.สหฟาร์ม จำกัด กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ บ.สหฟาร์ม จำกัด กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ บ.สหฟาร์ม จำกัด กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
Topic
อธิบดีกรมบังคับคดีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28/7/2557 New
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมบังัคบดี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาการปล .... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ อธิบดีกรมบังคับคดีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ อธิบดีกรมบังคับคดีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ อธิบดีกรมบังคับคดีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ อธิบดีกรมบังคับคดีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 
Topic
โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 2 26/7/2557 New
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 กรมบังคับคดีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 21-23 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองบังคับคดีล้มละลาย 1 .... อ่านต่อ>>
โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 2 โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 2 โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 2 โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 2 โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 2
 
Topic
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ 1 26/7/2557 New
เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เปลี่ยนแปลงไปแ .... อ่านต่อ>>
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ 1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ 1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ 1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ 1 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ 1
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม