Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED Mobile Application : แอพพลิเคชั่นกรมบังคับคดี

เลือกอุปกรณ์

 

LED ABC (Application Bankruptcy Checking)

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลายและข้อมูลนิติบุคคลล้มละลาย
LED Debt InFo

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดีและยอดหนี้คงเหลือ
LED Property

ค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
LED Property Plus

ค้นหาทรัพย์ห้องชุดตามแนวรถไฟฟ้าที่ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
LED Streaming

ชมการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด
การขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี 25 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 / สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น / ชลบุรี / ชลบุรี สาขาพัทยา / นครปฐม / นครราชสีมา / นครสวรรค์ / นนทบุรี / ปทุมธานี / ปทุมธานี สาขาธัญบุรี / พิษณุโลก / ระยอง / พระนครศรีอยุธยา / ราชบุรี / ร้อยเอ็ด / ลำปาง / เชียงราย / เชียงใหม่ / สงขลา / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร / สระบุรี / สุราษฏร์ธานี / อุดรธานี / อุบลราชธานีWeb Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome