Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED Mobile Application : แอพพลิเคชั่นกรมบังคับคดีเลือกอุปกรณ์

 

LED ABC (Application Bankruptcy Checking)

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลายและข้อมูลนิติบุคคลล้มละลาย
LED Debt InFo

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดีและยอดหนี้คงเหลือ
LED Property

ค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
LED Property Plus

ค้นหาทรัพย์ห้องชุดตามแนวรถไฟฟ้าที่ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
LED Streaming

ชมการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี 25 จังหวัด ได้แก่
1. สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
2. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
3. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
4. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
5. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
6. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
7. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
8. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
9. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
10. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
11. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
12. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
13. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
15. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
16. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
17. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
18. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
19. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
20. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
21. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฏร์ธานี
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
25. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีWeb Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome