Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : รวมข่าว
ข่าว : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 และสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ กรมบังคับคดีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 และสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์
16/7/2561
New

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) เวลา 15.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 จำนวน 12 ชุด และสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ จำนวน 10 ชุด

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กรมบังคับคดีร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
16/7/2561
New

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ เข้าร่วมในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยร่วมกันเก็บขยะตกค้าง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมบรรยายสร้างความรับรู้ หัวข้อ การบังคับคดีในคดีแรงงาน กรมบังคับคดีร่วมบรรยายสร้างความรับรู้ หัวข้อ "การบังคับคดีในคดีแรงงาน"
16/7/2561
New

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. กรมบังคับคดี โดยนายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 และนายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การบังคับคดีในคดีแรงงาน (กรณีนายจ้างถูกบังคับคดีทางแพ่ง ล้มละลาย และกา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 4 กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 4
16/7/2561
New

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี โดยนายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 4 และได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมการกุศล งานสถาปนาการยางแห่งประเ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ จังหวัดน่าน กรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ จังหวัดน่าน
16/7/2561
New

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีนายพนมพร ฟูจันทร์ใหม่ นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ พัดชา หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขายทรัพย์สินได้กว่า 290 ล้านบาท  กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขายทรัพย์สินได้กว่า 290 ล้านบาท
15/7/2561
New

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขายทรัพย์ได้กว่า 76 ล้านบาท กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขายทรัพย์ได้กว่า 76 ล้านบาท
14/7/2561
New

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีนางสาวสายรุ้ง มารมย์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้า

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประจำปี 2561 กรมบังคับคดีร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประจำปี 2561
13/7/2561
New

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดีร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเสกสรร สุขแสง ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1 นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานสำหรับการเตรียมการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 1/2561 กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานสำหรับการเตรียมการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 1/2561
13/7/2561
New

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.30 น. นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสำหรับการเตรียมการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ครั้งที่ 1/2

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดนครพนม กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
13/7/2561
New

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) กรมบังคับคดี โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการบังคับคดีในคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นย้ำให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจ และตื

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome